Hopp til hovedinnhold

§ 4 Risikoreduksjon

Ved reduksjon av risiko som nevnt i rammeforskriften § 11, skal den ansvarlige velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner.
Det skal dessuten etableres barrierer som nevnt i § 5.
De løsningene og barrierene som har størst risikoreduserende effekt, skal velges ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Kollektive vernetiltak skal foretrekkes framfor vernetiltak som er rettet mot enkeltpersoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som nevnt i første ledd, bør den ansvarlige legge til grunn prinsipper som gir gode, iboende helse-, miljø- og sikkerhetsegenskaper.
Fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd, er et samlebegrep som omfatter både tilløp til ulykker og inntrådte ulykker, samt andre uønskede tilstander som kan føre til skade, jf. rammeforskriften § 11 om prinsipper for risikoreduksjon.

Petroleumsvirksomhet til havs
Se også standarden NS-EN ISO 17776 kapittel 4 til og med kapittel 9.
Resultater fra miljørettede risikoanalyser, jf. styringsforskriften §§ 16 og 17, bør inngå i grunnlaget for valg av løsninger for å redusere risiko.
Risikoreduserende tiltak som bør vurderes, er gjennomføring av aktiviteten til perioder av året med lavest miljørisiko og valg av design som reduserer omfang av forurensning, f.eks. utblåsningsrater.

Floatel International - Floatel Endurance - arbeidsmiljø

Publisert: 18. juni 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk senter – kommunikasjonssystemer

Publisert: 15. september 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Okea – Draugen - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 13. mars 2023

Avvik

Equinor – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Repsol – Gyda – planlegging og oppfølging av fjerning

Publisert: 14. juni 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Troll C – gransking av hendelse med sprekker i gasskjøler

Publisert: 16. mai 2022

Avvik

Repsol - Yme Inspirer – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. mars 2022

Avvik

Pålegg til Transocean Services AS – Transocean Spitsbergen - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. desember 2021

Avvik

Pålegg til Dolphin - styring av arbeidsmiljø på Borgland Dolphin

Publisert: 31. august 2021

Avvik

Neptune/Odfjell – Gjøa/Deepsea Yantai – gransking av brønnhendelse

Publisert: 5. juli 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Aker BP – Ula – storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Equinor – Snorre B – materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Aker BP - Valhall - styring av storulykkesrisiko, barrierer og beredskap i drift

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - logistikk

Publisert: 7. februar 2020

Avvik

Aker BP - Alvheimfeltet - styring av risiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 29. november 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Equinor - Njord A - materialhåndtering - løfteutstyr - arbeidsmiljø

Publisert: 12. mars 2019

Avvik

Seadrill - West Phoenix - Gransking av brann

Publisert: 4. mars 2019

Avvik

Equinor - Hammerfest LNG - Gransking av LNG-lekkasje

Publisert: 13. desember 2018

Avvik

Eni Norge AS - Goliat FPSO - Beredskap

Publisert: 21. august 2018

Avvik

Statoil - Barrierestyring

Publisert: 23. mars 2018

Avvik

Ocean Rig - Leiv Eiriksson- Vinterisering og drift av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 22. januar 2018

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Plugging og forlating av brønner

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Saipem - Scarabeo 5 - Gransking av brann

Publisert: 10. mai 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 17. april 2017

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik

Gassco - Kårstø - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 25. august 2016

Avvik

Teekay Petrojarl - Barrierestyring

Publisert: 22. juli 2016

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Logistikk

Publisert: 30. juni 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Statoil - Heidrun - Arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndterin

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Transocean Offshore - Transocean Barents - Gransking av hendelse med personskade

Publisert: 17. august 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Pålegg til Statoil - Oseberg B og Gullfaks C - Boring og brønn

Publisert: 15. juni 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

Songa Management AS - Songa Dee - Storulykkerisiko og Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

Total - Martin Linge - Prosjektering av produksjonsinnretning

Publisert: 4. november 2014

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

Statoil - COSL Innovator - Trykkbalansert boring

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Statoil - Heimdal - Oppfølging av storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Odfjell og Lundin - Island Innovator - brønnkontroll

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Maersk Drilling Norge AS - Mærsk Guardian - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. april 2014

Avvik