Tilsynet ble gjennomført i perioden 31. august til 26. november 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko, barrierer og beredskap i forbindelse med innføring av ny driftsmodell i Ula og Valhall driftsområder.

Resultat

Det ble påvist avvik innenfor følgende systemer og områder:

  • oppfølging av ytelseskrav knyttet til operasjonelle og organisatoriske barrierer
  • bemanning i offshoreorganisasjonen
  • trening og øvelse
  • arbeidsprosess

Videre ble det identifiserte to forbedringspunkter knyttet til følgende systemer og områder:

  • kompetanse
  • bemanning i landorganisasjonen

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av det forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 4. februar 2022.