Tilsynet ble gjennomført fra 4. til 13. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor som operatør på feltet ivaretar sitt påseansvar innenfor arbeidsmiljø og materialhåndtering på Martin Linge B. Dette inkluderte å verifisere at styring av arbeidsmiljørisiko og materialhåndtering ombord på Martin Linge B var i henhold til krav i regelverket. Tilsynet inkluderte også oppfølging av observasjoner fra tidligere tilsyn.

Resultat

Følgende avvik ble identifisert i tilsynet:

  • Mangelfull oppfølging av leverandør

Oppfølging av tidligere avvik

Under tilsynet verifiserte vi hvordan Equinor har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. Vi fant at følgende avvik ikke var fullt ut håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger av 27.04.2021 og 20.08.2018:

  • Avvik om mangelfull oppfølging av leverandør, jf tilsynsrapport om materialhåndtering og arbeidsmiljø på Martin Linge kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 22. mars 2021
  • Avvik om ferdigstillelse av kraner, jf tilsynsrapport etter tilsyn med oppfølging av materialhåndtering, kran og løft på Martin Linge B fra kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 30.7.2018.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 30. september 2022 redegjøre for oss hvordan avviket knyttet til mangelfull oppfølging av leverandør vil bli håndtert.