Tilsynet med Point Resources og Ringhorne ble gjennomført i perioden 19. – 23.11.2018.

Som følge av fusjonen mellom Point Resources og Eni Norge er det nå Vår Energi som er operatør for Ringhorne. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan operatøren etterlever tekniske, operasjonelle og organisatoriske regelverkskrav til elektriske anlegg med tilknyttede anlegg på Ringhorne-innretningen.

Resultat

Inntrykket av undersøkte områder var primært positivt. Inntrykket var at ansvarshavende for de elektriske anleggene var gitt nødvendige rammebetingelser for å kunne utføre sin rolle.

Videre fremstod selskapets arbeid å være målrettet og knyttet mot relevante problemstillinger. Det ble registrert generell god standard på installasjon og utstyr i befarte områder.

Imidlertid fremstod selskapets oppfølging av undersøkte ytelsesstandarder som mangelfull. Vi registrerte også kvalitetsutfordringer ved disse. Det ble i tillegg registrert enkelte utfordringer knyttet til oppfølging av elsikkerhet.

Det ble identifisert avvik knyttet til tennkildekontroll, nødbelysning, CAP-panel i kontrollrommet og loggestasjon for alarmer, elektriske installasjoner og arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Videre observerte vi forbedringspunkt med hensyn til nødkraftsystem, midlertidig utstyr og testing av varmekabelinstallasjon.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Vår Energi redegjøre for hvordan avvikene bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.

Frist for tilbakemelding er satt til 4. mars 2019.