Tilsynet ble gjennomført 24. og 25. mai 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Repsol sikrer at styring av oljelasting og dynamisk posisjonering på Yme foregår i henhold til relevante krav i HMS-regelverket. Tilsynet var spesielt rettet mot krav til prosedyrer, marine systemer, lossesystem, familiarisering og personellkompetanse relatert til offshore lasting til skip og DP-operasjoner. 

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling relatert til krav ved oljelossingsaktiviteter
  • Overtrykkssikring
  • Operasjon utenfor gjeldende forutsetninger
  • Oppfølging av kompetanse
  • Krav til ytelse for tekniske barrierelementer

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Etterlevelse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 1. september 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.