Mål

I november 2011 fikk BP samtykke til å ta i bruk Valhall kontrollrom land med tilhørende systemer for å operere brønner på Valhallfeltet inkludert Flanke Sør, Flanke Nord og Hod. Fra november 2015 blir brønnene styrt fra sentralt kontrollrom på Valhall PH. I forbindelse med denne endringen har personell i kontrollrommet fått tildelt nye oppgaver og nytt ansvar. Målet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at BP sin planlegging, gjennomføring og oppfølging av endringsprosessen var i henhold til myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier
  • Ytelseskrav

Videre ble det identifisert et forbedringspunkt knyttet til planlegging.

BP har fått frist til 1. september 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.