Hopp til hovedinnhold

§ 33 Tilrettelegging av arbeid

Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske og psykiske belastninger unngås for den enkelte arbeidstakeren, og slik at sannsynligheten for feilhandlinger som kan føre til fare- og ulykkessituasjoner, reduseres.
Tilretteleggingen skal gjøres ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av akutte og langvarige påvirkninger fra de ulike arbeidsmiljøfaktorene, og ut fra en vurdering av hvordan teknologi og organisasjon påvirker mulighetene for å arbeide sikkert.
Arbeidet skal tilrettelegges slik at det tas tilstrekkelig hensyn til arbeidstakernes muligheter, begrensninger og behov for en meningsfylt arbeidssituasjon, jf. § 35.
Arbeidet skal planlegges slik at mest mulig arbeid blir utført på dagtid, og slik at arbeidstakerne sikres nødvendig restitusjon og hvile.
Arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold og fare for skader og ulykker på grunnlag av gjennomførte analyser, kartlegginger og innhentede opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko- og belastningsforhold knyttet til arbeidet.
Paragraf sist endret: 1. februar 2019

Tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør blant annet ta hensyn til behovet for individuell tilpasning, deriblant arbeidsevne og alder. Jf. også innretningsforskriften kapittel IV og styringsforskriften § 18 og § 19.
Med helseskadelig eksponering og uheldige belastninger som nevnt i første ledd menes eksponering og belastninger som følge av ergonomiske forhold, kjemisk påvirkning, stråling, støy, vibrasjoner, klimatiske forhold og psykososiale forhold. Forhold som kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet kan være samspillet mellom krav til arbeidsytelse, arbeidstakerens opplevelse av kontroll med eget arbeid og sosial støtte i arbeidsmiljøet.
For å unngå helseskadelig eksponering som nevnt i første ledd, bør det velges tiltak eller løsninger på det høyeste av disse nivåene:
  1. eliminering av årsakene til eksponeringen,
  2. tekniske tiltak som reduserer sannsynligheten for eksponering,
  3. tekniske tiltak som reduserer eksponering,
  4. operasjonelle tiltak som reduserer eksponering.
Tilretteleggingen som nevnt i første og andre ledd, bør være en kontinuerlig prosess der både arbeidsgiverne og arbeidstakerne søker å forbedre arbeidsmiljøet, jf. også styringsforskriften § 23.
Tilrettelegging av arbeidet bør basere seg på tilgjengelig kunnskap om menneskets egenskaper og behov, slik at samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon optimaliseres, jf. styringsforskriften § 13. Ved slik tilrettelegging bør standarden ISO 6385 brukes.
Kravet om å utføre mest mulig arbeid på dagtid som nevnt i fjerde ledd, innebærer blant annet at nattarbeid begrenses til oppgaver og funksjoner som er nødvendige for å opprettholde forsvarlig virksomhet.
Kravet om nødvendig restitusjon og hvile som nevnt i fjerde ledd, innebærer blant annet at alt personell får sove uforstyrret og normalt alene, jf. også § 19, og at nødvendig transport i oppholdsperioden, deriblant helikoptertransport, foregår i arbeidstiden.
For arbeid i høyden bør kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid brukes.
For arbeid i tanker vises det til relevante bestemmelser i forskrifter til arbeidsmiljøloven, fastsatt 6. desember 2011.
Formålet med bestemmelsen er å hindre en uheldig utvikling som gjør at arbeidstakeren ikke sikres tilstrekkelig restitusjon og hvile, noe som kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.

Vår Energi - Balder - human factors i kontrollrom

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Pålegg til Okea etter gransking av hendelse med personskade på Brage

Publisert: 3. juni 2024

Avvik

COSL – COSLProspector – SUT-tilsyn - logistikk

Publisert: 31. mai 2024

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - vedlikeholdsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2024

Avvik

Equinor - Sleipner A - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Pålegg til Equinor etter tilsyn med materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 3. april 2024

Avvik

ConocoPhillips – Ekofisk J – arbeidstid og arbeidsbelastning

Publisert: 15. februar 2024

Avvik

Vår Energi - prosess for kategorisering av brønner i drift

Publisert: 5. februar 2024

Avvik

Equinor – Statfjord B – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. januar 2024

Avvik

Equinor – Gullfaks C – materialhåndtering og logistikk

Publisert: 18. desember 2023

Avvik

Equinor – Valemon – styring av beredskap

Publisert: 30. november 2023

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor/Wood/Beerenberg – Grane–Styring av arbeidsmiljørisiko, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 26. oktober 2023

Avvik

Aker BP - Alvheim - kontrollrom

Publisert: 9. oktober 2023

Avvik

Equinor - Troll A - oppstart og drift av produksjonsanlegg

Publisert: 9. oktober 2023

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. august 2023

Avvik

Noble Drilling - Noble Integrator - styring av materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 16. mai 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Equinor – Statfjord C – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. april 2023

Avvik

Equinor - Statfjord A - beredskap og logistikk inkludert arbeid i høyden

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Oseberg Sør/Askepott – teknologiutvikling, implementering og bruk av digital brønnplanlegging og automatisert borekontroll

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Equinor - Statfjord B - logistikk, materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 2. juni 2022

Avvik

Equinor – Gullfaks B – logistikk

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Repsol - Yme Inspirer – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 14. mars 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Equinor og Transocean - brønnplanlegging og automatisert borekontroll - Transocean Enabler

Publisert: 17. desember 2021

Avvik

Equinor - Oseberg feltsenter - logistikk, arbeid i høyden og vedlikehold

Publisert: 16. desember 2021

Avvik

Equinor - Sleipner - barrierestyring og håndtering av risiko for hydrokarbonlekkasje

Publisert: 13. desember 2021

Avvik

Aker BP – Skarv FPSO - styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 8. desember 2021

Avvik

Vår Energi - Goliat - styring av materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 7. desember 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 7. april 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

COSL - logistikk, arbeid i høyden, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr – COSLPromoter

Publisert: 18. februar 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Neptune – Gjøa – materialhåndtering og arbeid i høyden

Publisert: 10. desember 2020

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – arbeidsmiljø

Publisert: 4. desember 2020

Avvik

Equinor - innføring av IO3-modellen – Oseberg Sør

Publisert: 9. september 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Okea – Draugen – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og arbeidsmiljø

Publisert: 19. mai 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Dolphin - Borgland Dolphin - arbeidsmiljøstyring og elektriske anlegg

Publisert: 23. mars 2020

Avvik

Equinor – Gullfaks A – fullintegrerte borekontrakter

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Maersk Drilling – Mærsk Invincible – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 28. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill - West Bollsta - arbeidsmiljø

Publisert: 19. februar 2020

Avvik

Lundin – Edvard Grieg – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. januar 2020

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Vår Energi – Goliat – bemannede undervannsoperasjoner

Publisert: 15. november 2019

Avvik

Island Offshore – Island Wellserver – brønnintervensjon, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. september 2019

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - boliginnretning

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Equinor - Njord A - materialhåndtering - løfteutstyr - arbeidsmiljø

Publisert: 12. mars 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

Equinor - Statfjord C - Oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke

Publisert: 25. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Pålegg til Transocean - Transocean Spitsbergen - Beredskap og logistikk

Publisert: 21. mars 2018

Avvik

Aker BP - Valhall - HMS-forhold i bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 19. desember 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Intrepid - Beredskap og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 19. juli 2017

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Logistikk Arbeid i høyden og Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Wintershall - Brage - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 5. januar 2016

Avvik

Det norske - Alvheim - Vedlikeholdsstyring, materialhåndtering og beredskap

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik

Wintershall Norge AS - Brage - Kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold

Publisert: 20. april 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Avvik

Odfjell og Lundin - Island Innovator - brønnkontroll

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Materialhåndtering - Teknisk tilstand og vedlikehold på løfteutstyr

Publisert: 31. mars 2014

Avvik