Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at operatør, boreentreprenør og brønnserviceselskap etterlever myndighetskrav og selskapets interne krav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Valg av verneombud
 • Kjemisk arbeidsmiljø
 • Vedlikehold
 • Nødpumpe

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

 • Kompetanse
 • Styring av arbeidsmiljø
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Opplæring
 • Samtrening av boremannskap
 • Boreprogram og boreplaner
 • Brønnkontroll
 • Tekniske løsninger
 • Brønnintegritet

Wintershall har fått frist til 25.1.16 for å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Brage

Brage ligg i den nordlege delen av Nordsjøen, ti kilometer aust for Oseberg. Havdjupna i området er 140 meter. Brage blei påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1990. Feltet er bygt ut med ei integrert produksjons-, bore- og bustadinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 1993.

Kjelde: norskpetroleum.no