Hopp til hovedinnhold

§ 23 Kontinuerlig forbedring

Den ansvarlige skal kontinuerlig forbedre helse, miljø og sikkerhet ved å identifisere de prosessene, aktivitetene og produktene der det er behov for forbedring, og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.
Det skal stimuleres til at den enkelte tar aktivt del i å identifisere svakheter og foreslå løsninger, jf. rammeforskriften § 15.
Det skal legges til rette for at erfaringskunnskap fra egen og andres virksomhet kan bli brukt i forbedringsarbeidet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Identifiseringen som nevnt i første ledd, kan blant annet baseres på kartlegginger og analyseresultater, gransking av fare- og ulykkessituasjoner, avviksbehandling, erfaringer fra intern oppfølging eller erfaringer gjort av andre.
For krav til gjennomføring av forbedringer, jf. også § 11 og § 13. Se også standardene NS-EN ISO 9000 kapittel 2.3.5 og NS-EN ISO 9004 kapittel 11.2.
Erfaringskunnskap som nevnt i tredje ledd, kan blant annet omfatte informasjon om feil og mangler og eksempler på god problemløsning og praksis.

Equinor – Statfjord B – integrerte operasjoner

Publisert: 20. februar 2024

Avvik

Odfjell - Deepsea Atlantic - arbeidsmiljø og helikopterdekkoperasjoner

Publisert: 14. juni 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 16. desember 2022

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - elektrisk anlegg

Publisert: 13. desember 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Pålegg til Rowan – Rowan Viking – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 10. mars 2022

Avvik

Equinor - Mongstad - styring av organisatorisk og psykososial arbeidsmiljørisiko

Publisert: 6. september 2021

Avvik

Equinor - Visund - teknisk tilstand, organisatorisk robusthet og arbeidsmiljøstyring

Publisert: 17. juni 2021

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av Johan Castberg-prosjektet

Publisert: 1. juni 2021

Avvik

Equinor - håndtering av hendelse med gasslekkasje

Publisert: 15. april 2021

Avvik

Pålegg til Seadrill - West Bollsta - gransking av hendelse med fallende stigerør

Publisert: 16. mars 2021

Avvik

Pålegg til Equinor – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og fallende gjenstander på Tjeldbergodden

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Gassco – Draupner – vedlikeholdsstyring

Publisert: 30. november 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Equinor - innføring av IO3-modellen – Oseberg Sør

Publisert: 9. september 2020

Avvik

Floatel – Floatel Endurance – styring av arbeidsmiljø - pålegg

Publisert: 28. juli 2020

Avvik

Equinor – Troll B – arbeid i høyden, logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 27. mars 2020

Avvik

Transocean – Transocean Endurance – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 12. desember 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – beredskap, helikopterdekk og drikkevann

Publisert: 4. november 2019

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden – arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Equinor - Snorre B - Gransking av brann i innløpsseparator

Publisert: 27. august 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Equinor - Visund - materialhåndtering

Publisert: 31. januar 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Engie E&P - Organisasjonsendringene i konsernet og helse miljø og sikkerhetsrisiko (HMS)

Publisert: 1. desember 2017

Avvik

Aker BP - Alvehim - Risikostyring

Publisert: 8. november 2017

Avvik

Gassco - Kårstø - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 25. august 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Transocean Offshore ltd - Transocean Arctic - Beredskapsstyring og arbeidsmiljø

Publisert: 10. mars 2016

Avvik

North Atlantic Drilling as - West Epsilon - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 16. februar 2016

Avvik

Statoil - Gullfaks A - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. november 2015

Avvik

Statoil - Heidrun - Arbeidsmiljø, beredskap og materialhåndterin

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

Statoil og Maersk Drilling Norge AS - Maersk Gallant - Boreoperasjoner

Publisert: 19. juni 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold

Publisert: 13. februar 2015

Avvik

Pålegg til Prosafe AS etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Regalia

Publisert: 4. juli 2014

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik