Valhall er et oljefelt som ligger i den sørlige delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er ca. 70 meter. Feltet ble opprinnelig bygget ut med tre anlegg for bolig, boring og utvinning. I 1996 ble det installert en brønnhodeinnretning, Valhall WP, med 19 slisser for ytterligere brønner. De fire innretningene er forbundet med broer.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Materialhåndtering
  • Dokumentasjon for løfteutstyr
  • Atkomst

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knytte til:

  • Planlegging
  • Oppfølging av vedlikehold på midlertidig utstyr
  • Vedlikehold
  • Håndtering av bulkslanger

BP Norge har fått frist til 3.9.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.