Tilsynet ble gjennomført i perioden 6. til 9. februar 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styring av materialhåndtering og beredskap om bord på Sleipner A var i henhold til krav i regelverket, samt at Equinor følger opp og jobber systematisk for å forebygge ulykker. 

Resultat

Vi identifiserte fire avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Informasjonsdeling etter årlige kontroller fra sakkyndig virksomhet
  • Løst løfteutstyr
  • Materialhåndtering i prosessområde
  • Kompetanse på inspeksjon av ståltau på offshorekraner

Videre identifiserte vi fire forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Korrosjon på offshorekraner
  • Brannmannsutstyr
  • Personvektdata for rednings- og evakueringsmidler
  • POB kontroll

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 13. juni 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.