Tilsynet ble gjennomført i perioden 24. september til 1. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Odfjell sin styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på Deepsea Nordkapp samsvarte med krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Styring av risiko for muskel- og skjelettplager
  • Styring av fysisk/kjemisk arbeidsmiljø
  • Rutiner for bruk og vedlikehold av verneutstyr
  • Felles stedlig arbeidsmiljøutvalg
  • Vernetjeneste
  • Krav og etterlevelse vedrørende kompetanse og opplæring

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til kjennskap til opplysninger i register over eksponerte arbeidstakere.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Odfjell redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfrist er satt til 22. desember 2020.