Mål

Målet for aktiviteten var å vurdere selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner og selskapets styring av vedlikehold for løfteutstyr på Snorre A. I tillegg er det en målsetning å verifisere Statoil sine etablerte forbedringstiltak innen kran- og løft med hovedfokus på boreområdet.

Som en del av tilsynet ble det planlagt verifikasjon av stillaser og sikringsutstyr. I tillegg var målsetningen å innhente teknisk informasjon om et identifisert løfteutstyr i boreområdet som er en del av Ptil sitt europeiske markedsundersøkelsesprosjekt.

Resultat

Ptil gjorde observasjoner både av teknisk, operasjonell og organisatorisk art. Det ble identifisert fire avvik innenfor følgende områder:

  • Bruk av slangestasjoner
  • Bruk av kraner i skaftene
  • Løfteredskap
  • Stillaser

Avvik:

Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:

Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.