Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. oktober til 6. november 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at Equinors styring av tekniske barrierer på Veslefrikk A og B er i henhold til myndighetenes krav. Dette innebærer at barrierenes funksjon skal være ivaretatt og vedlikeholdt gjennom hele innretningenes levetid. 

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:

  • Tilrettelegging og organisering av arbeid og kompetanse
  • Avviksbehandling
  • Rapportering av fare- og ulykkessituasjoner
  • Nedstengning av potensielle tennkilder
  • Belysing av problemstillinger før beslutninger tas

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfristen er satt til 1. mars 2021.