Hopp til hovedinnhold

§ 15 Informasjon

Den ansvarlige skal identifisere den informasjonen som er nødvendig for å kunne planlegge og utføre aktivitetene og forbedre helse, miljø og sikkerhet.
Det skal sikres at den nødvendige informasjonen blir innhentet, bearbeidet og formidlet til relevante brukere til rett tid.
Det skal etableres informasjons- og kommunikasjonssystemer som ivaretar behovet for innhenting, bearbeiding og formidling av data og informasjon.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Det stilles også krav til informasjon til arbeidstakerne i forskrift om utførelse av arbeid ved
  1. arbeid med kjemikalier, jf. forskriften kapittel 3, med unntak av §§ 3-23, 3-24 og 3-27 for petroleumsvirksomheten til havs,
  2. eksponering for forplantningsskadelige faktorer, jf. forskriften kapittel 7,
  3. arbeid med arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet, jf. forskriften kapittel 10, med unntak av §§ 10-1, 10-2 og 10-3,
  4. arbeid med risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. forskriften kapittel 14, med unntak av §§ 14-1 til og med 14-7, og § 14-10, for petroleumsvirksomheten til havs,
  5. arbeid med risiko for å bli utsatt for kunstig optisk stråling, jf. forskriften kapittel 16,
  6. sikkerhetsskilting og signalgivning, jf. forskriften kapittel 22,
  7. ergonomisk belastende arbeid, jf. forskriften kapittel 23.
Med å identifisere som nevnt i første ledd, menes å identifisere hvem som trenger hvilken type informasjon til hvilken tid. Informasjonsbehovet vil blant annet gå fram av arbeidsprosessene og grenseflatene mellom disse, jf. § 13.
Innhenting som nevnt i andre ledd, omfatter blant annet aktiv søking i interne og eksterne informasjonskilder.
Brukere som nevnt i andre ledd, kan være eget personell eller eksterne leverandører av tjenester og utstyr.

Floatel International - Floatel Endurance - arbeidsmiljø

Publisert: 18. juni 2024

Avvik

Equinor - Sleipner A - materialhåndtering og beredskap

Publisert: 3. mai 2024

Avvik

Pålegg til Equinor etter gransking av hendelse med personskade og gasslekkasje på Statfjord B

Publisert: 15. april 2024

Avvik

Equinor – Hammerfest LNG – gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. mars 2024

Avvik

Equinor – Statfjord B – integrerte operasjoner

Publisert: 20. februar 2024

Avvik

Equinor – Tjeldbergodden - Prosessikkerhet og oppfølging etter hendelser

Publisert: 15. januar 2024

Avvik

Equinor – Mongstad – prosessikkerhet og oppfølging av hendelser

Publisert: 10. januar 2024

Avvik

Vår Energi – Goliat – styring av arbeidsmiljø

Publisert: 15. november 2023

Avvik

Equinor - forberedelser til disponering av Heimdalfeltet

Publisert: 10. november 2023

Avvik

Equinor – Gullfaks C – gransking av brudd i kveilerør

Publisert: 19. oktober 2023

Avvik

Gassco – Kollsnes – elektriske anlegg

Publisert: 29. august 2023

Avvik

Equinor/Beerenberg – Mongstad – person falt fra stillas

Publisert: 11. juli 2023

Avvik

Gassco - Heimdal - omløpsprosjekt

Publisert: 30. januar 2023

Avvik

Vår Energi - Balder FPU - storulykkerisiko og barrierer ved drift

Publisert: 27. januar 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Atlantic – gransking av løftehendelse

Publisert: 24. oktober 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – FLX – styring av vedlikehold

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Vår Energi – Ringhorne - trykkbalansert boring (MPD)

Publisert: 20. september 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Equinor - Gullfaks C - styring av storulykkesrisiko og barrierer

Publisert: 24. mai 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Troll C – gransking av hendelse med sprekker i gasskjøler

Publisert: 16. mai 2022

Avvik

Neptune/Odfjell – Gjøa/Deepsea Yantai – gransking av brønnhendelse

Publisert: 5. juli 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Seadrill - West Mira - elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 6. mai 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Vår Energi – Ringhorne – materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold

Publisert: 28. januar 2021

Avvik

Equinor - Statfjord B - Gransking av hendelse med kortslutning og personskade

Publisert: 18. januar 2021

Avvik

Equinor – Mongstad – gransking av personskade og damputslipp

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Equinor – Kristin – integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. november 2020

Avvik

Equinor - innføring av IO3-modellen – Oseberg Sør

Publisert: 9. september 2020

Avvik

Neptune – Gjøa – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 29. april 2020

Avvik

Equinor - Snorre B - fleksible stigerør og tilhørende sikkerhetssystem

Publisert: 20. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Gullfaks A – fullintegrerte borekontrakter

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Vår Energi - Goliat FPSO - arbeidsmiljørisiko

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Aker BP & Maersk Drilling - Valhall Flanke Vest - bore og brønnoperasjoner

Publisert: 17. desember 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Gassco - Draupner S og E

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Repsol - Gyda - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 12. september 2019

Avvik

Equinor - Snorre B - Gransking av brann i innløpsseparator

Publisert: 27. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

Equinor og COSL – bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - logistikk og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Invincible - Gransking av hendelse på boredekk

Publisert: 14. mars 2019

Avvik

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Point Resources - Jotun B - Gransking av hendelse med fallende gjenstand

Publisert: 17. september 2018

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Equinor - Snorre A - Fleksible stigerør og transportsystem

Publisert: 19. juni 2018

Avvik

COSL Drilling Europe - COSLInnovator - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer

Publisert: 25. mai 2018

Avvik

Aker BP - Tambar - Risiko- og barrierestyring

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Eni - Goliat - Styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 12. januar 2017

Avvik

Pålegg til Gassco og Statoil - Kårstø - Elektrisk anlegg og Storulykkerisiko

Publisert: 3. januar 2017

Avvik

Statoil - Oseberg Øst - Storulykke og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 23. september 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Statoil - Oseberg - Elektrisk anlegg

Publisert: 8. mars 2016

Avvik

Statoil - Åsgard B - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mars 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Statoil - Valemon - Styring av beredskap og kran og løft

Publisert: 12. januar 2016

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Maersk – Maersk Invincible – arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. april 2015

Avvik

Leiv Eiriksson - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 19. januar 2015

Avvik

BP - Valhall flanke nord - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 12. november 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik