Tilsynet ble gjennomført i perioden 12. til 14. juni 2023. 

Mål 

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav for elektriske anlegg og ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. 

Resultat 

Vi identifiserte tre avvik under tilsynet. Disse var knyttet til: 

  • Kjennskap til tilstand for barriereelementer
  • Identifikasjon av nødvendig informasjon 
  • Aktiviteter i vedlikeholdsprogram 

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse var knyttet til: 

  • Kartlegging av potensielle tennkilder 
  • Involvering av ansvarshavende for de elektriske anleggene 
  • Oppfølging av manglende EX-merking 

Hva skjer nå? 

Vi har bedt Gassco redegjøre for oss, innen 25. september 2023, hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert.