Tilsynet ble gjennomført i perioden 26. til 29. september 2023.

Mål

Målet med oppgaven var å få verifisere at operatørens disponering av Heimdal gassenter ivaretar regelverkskrav til forsvarlig virksomhet i alle faser fra nedstengning - til feltet er ferdig disponert og opprydding er gjennomført i henhold til avslutningsplanen.

Resultat

Vi identifiserte ett avvik knyttet til informasjon om eksponering av helseskadelige kjemikalier.

Videre identifiserte vi også ett forbedringspunkt knyttet til kjemisk helsefare og støy.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av det identifiserte forbedringspunktet. Svarfrist er satt til 21. desember 2023.