Hendelsen skjedde i forbindelse med en løfteoperasjon fra forsyningsfartøyet Stril Mar til Odfjell Drillings innretning Deepsea Atlantic. Under løft fra fartøyet til innretningen, ble lasten låret ukontrollert ned før den traff skansekledningen på fartøyet og landet på havbunnen.

Granskingen viser at planlegging og gjennomføring av løfteoperasjonen var mangelfull. Kranen var feil innstilt og ble operert utenfor designkriteriene for kranen.

Faktisk konsekvens

Løftehendelsen resulterte i materielle skader på offshorekranen, slip joint og fartøyets skansekledning. Styrbord offshorekran ble satt ut av drift i en periode etter hendelsen.

Potensiell konsekvens

Under ubetydelig endrede omstendigheter kunne lasten ha falt med full tyngde mot fartøyets dekk eller skansekledning og medført større materielle skader på fartøyet.

Det anses som lite sannsynlig at slip jointen kunne ha forårsaket skader på havbunnsstrukturer. Det var heller ikke potensial for personskade i hendelsen.

Avvik

Vi har identifisert følgende avvik i forbindelse med hendelsen:

  • Mangelfull sikkerhetsmessig klarering av aktiviteter
  • Sikkerhetssystem for offshorekran
  • Mangler ved vektinformasjon for slip jointen
  • Bruk av offshorekran

Forbedringspunkt

  • Utforming av prosedyre for tungløft

Hva skjer nå?

Granskingen er nå sluttført. Vi har bedt Odfjell Drilling redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 28. oktober 2022.