Tilsynet ble gjennomført i perioden 22. til 27. april 2024.

Mål

Målet med oppgaven var å verifisere at FI sin styring av arbeidsmiljø samsvarer med regelverkets krav: at selskapet arbeider systematisk med styring av arbeidsmiljø, samt at det legges til rette for arbeidstakermedvirkning om bord på Floatel Endurance.

Oppfølging av tidligere avvik

I tråd med innhold i varsel om tilsyn har vi verifisert hvordan aktøren har håndtert enkelte tidligere påviste avvik og pålegg.

Følgende avvik har vi funnet at ikke er håndtert i tråd med selskapets tilbakemeldinger etter tilsynet i 2020:

Resultat

Vi identifiserte 10 avvik under tilsynet. Disse var knyttet til:

  • Styring av arbeidsmiljø
  • Informasjon og opplæring
  • Støy
  • Vibrasjoner
  • Kjemisk helsefare
  • Oppbevaring av kjemikalier
  • Ergonomi
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Arbeidstakermedvirkning
  • Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkt knyttet til oppfølging av andre deltakere.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Floatel International innen 27. juni 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.