Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. mars til 5. mars 2015.

Seadrill har søkt om samsvarsuttalelse for boreinnretningen Maersk Invincible.

I forbindelse med en SUT-søknad gjennomfører Ptil tilsyn innenfor flere utvalgte fagområder.

I perioden 2. mars til 5. mars 2015 førte vi tilsyn med Maersk sin oppfølging av fagområdene, arbeidsmiljø og materialhåndtering/logistikk i forbindelse med prosjektering av den oppjekkbare boreinnretningen Maersk Invincible. Tilsynet fant sted på byggeverftet i Sør-Korea. Innretningen var under tilsynet i ferd med å bli klargjort for drift på norsk sokkel.

Mål

Målsettingen med tilsynet var å verifisere at prosjektet har etablert nødvendig styringssystemer og tilhørende prosesser i prosjekterings og fabrikasjonsfasen for å tilrettelegge for fremtidig drift av innretningen innenfor de regelverkskrav som gjelder på norsk sokkel, knyttet til fagområdene arbeidsmiljø og logistikk og materialhåndtering.

I tillegg har tilsynet hatt som mål å bidra til økt regelverksforståelse hos ulike parter i prosjektet gjennom å formidle noen av Ptils erfaringer fra tidligere nybyggingsprosjekter og erfaringer fra behandling av søknader om SUT.

Resultat

Under fagområdet arbeidsmiljø ble det i tilsynet ble det identifisert tre avvik knyttet til:

 • Kontroll av styrende dokumenter
 • Uklare krav til enkelte arbeidsmiljøforhold
 • Aksjons oppfølgings register «Action Tracking Register»

Videre ble det identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

 • Arbeidsmiljøprogram
 • Tekniske ansvarlige (autoriteter) på arbeidsmiljø
 • Organisasjons og bemanningsstudie
 • Støyeksponeringsprediksjoner for grupper av personell
 • CRIOP analyser

Under fagområdet logistikk ble det identifisert to avvik knyttet til :

 • Rørhåndteringsdekk/boredekk/moonpool
 • Laste slangestasjoner

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

 • Materialhåndteringsfilosofi
 • Proviantdekk
 • Offshorekraner

Hva skjer nå?

Vi har bedt Maersk innen 30. mai 2015 å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, og gi oss en vurdering av forbedringspunktene.

Før vi gir SUT må selskapet ha rettet opp alle kjente sikkerhetskritiske avvik, og innretningen må ha fått maritime sertifikater fra respektiv flaggstat.