Tilsynet ble gjennomført den 14. og 15.desember 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å se til at prosjektet planlegges og gjennomføres i henhold til regelverk og selskapskrav. 

Resultat

Under tilsynet identifiserte vi ett avvik fra regelverket som gjaldt mangler ved livssyklusinformasjon.  

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter knyttet til: 

  • Risikostyring
  • Ansvar, myndighet og interne krav

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco innen 1. mars 2023 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.