Hendelsen på Gydafeltet skjedde 15. mai 2019 i forbindelse med flytting (skidding) av boretårnet.

Under flytteoperasjonen løsnet en sideplate fra gripesystemet for boretårnets skiddesystem. Platen veide 480 kilo og falt fra en høyde på cirka tre meter. 

To personer befant seg i området der platen falt ned. Ingen av disse ble truffet av platen, men én av personene ble skadet da han beveget seg unna og falt ned på et annet dekk cirka 1,5 meter under.

Det er Repsol Norge (Repsol) som er operatør for Gydafeltet.

Konsekvens

Én person ble skadet i hendelsen.

Vår gransking har vist at denne hendelsen ved ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha resultert i tap av liv.

Årsaker

Den direkte årsaken til hendelsen var stor slitasje på deler av skiddesystemet, som igjen skapte overbelastning på en boltforbindelse som holdt sideplaten på plass.

Avvik og forbedringspunkt

Granskingen har identifisert avvik innenfor følgende områder:

  • Vedlikehold av skiddesystem og skiddebjelker
  • Informasjonsinnhenting knyttet til drift og vedlikehold av skiddesystemet

I tillegg har vi observert forbedringspunkt når det gjelder:

  • Informasjon om operasjonelle forhold
  • Opplæring av personell
  • Risikovurdering med hensyn til plassering av styrepanel

Hva skjer nå?

Vår gransking er nå sluttført. Vi har bedt Repsol redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 7. oktober 2019.