Fra 1. januar 2024 er Havtil det nye navnet på Petroleumstilsynet. Tilsynet på Mongstad ble gjennomført i perioden 4.-11. september 2023. 

Mål

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til forebygging av storulykker gjennom å ivareta prosessikkerheten på anlegget. 

Resultat

Vi identifiserte seks avvik under tilsynet knyttet til

  • overtrykksbeskyttelse
  • overfyllingsvern
  • oversikt over prosessikkerhetsfunksjoner
  • avviksbehandling
  • akseptkriterier for overtrykking
  • tilrettelegging av informasjon

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert. Svarfrist er satt til 2. februar 2024.

Vi har også bedt Equinor om å bli informert om når identifiserte avvik i selskapets interne gransking etter en hendelse av utslipp av H2S og LPG i juli 2021 er korrigert, se kapittel 6.1. i vedlagte tilsynsrapport.