Hopp til hovedinnhold

§ 10 Anlegg, systemer og utstyr

Anlegg, systemer og utstyr skal utformes robust og på enklest mulig måte og slik at
 1. muligheten for menneskelige feilhandlinger begrenses,
 2. de eller det kan opereres, prøves og vedlikeholdes uten fare for personellet og med lavest mulig risiko for forurensning,
 3. de eller det er egnet for bruk og i stand til å motstå de lastene de eller det kan bli utsatt for under drift.
Anlegg, systemer og utstyr skal være merket slik at det legges til rette for en sikker drift og et forsvarlig vedlikehold.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

Forskrifter fastsatt 6. desember 2011 med ikrafttredelse 1. januar 2013 av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven, herunder forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), gir nærmere bestemmelser om enkelte typer av arbeidsutstyr som også benyttes i petroleumsvirksomheten. Klargjøring av anvendelsesområde fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
For utforming av anlegg, systemer og utstyr bør følgende standarder brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
 1. NORSOK D-001 og D-002 for anlegg til bore- og brønnaktiviteter,
 2. NORSOK L-002 og L-004 for rør og ventiler,
 3. NORSOK P-002 for prosessanlegg,
 4. NORSOK R-001 for mekanisk utstyr,
 5. NORSOK R-002 for løfteutstyr,
 6. NORSOK S-002N kapittel 5 og A.12 i tillegg A for maskiner,
 7. NORSOK Z-015N for midlertidig utstyr,
 8. NORSOK U-100N og U-101 for dykkeranlegg og pusteutstyr,
 9. NORSOK U-001 og ISO 13628 for undervannsanlegg,
 10. IMCA/AODC 035 for elektriske anlegg for bruk under vann,
 11. IEC 61892 for elektriske anlegg og elektrisk utstyr,
 12. NS-EN ISO 11064 når det gjelder menneskelige feilhandlinger.
For utforming av anlegg, systemer og utstyr med hensyn til regularitet og pålitelighet, kan standarden NS-EN ISO 20815 brukes.
For anlegg, systemer og utstyr på flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan følgende standarder brukes som et alternativ på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet:
 1. DNV-OS-D101 for marint maskineri, røranlegg og mekanisk utstyr,
 2. DNV-OS-D201 for elektrisk anlegg og utstyr, med unntak for produksjonsinnretninger,
 3. DNV-OS-D202 for instrumentering og kontrollsystemer, med unntak for produksjonsinnretninger,
 4. DNV-OS-E101 for anlegg til bore- og brønnaktiviteter.
For å oppfylle kravet til merking som nevnt i andre ledd, bør standarden NORSOK Z-DP-002 brukes, med følgende tillegg: hovedkomponenter i anleggene bør merkes med funksjon, og røranlegg bør merkes med aktuelt fluid og strømningsretning.
Se også § 5.

Shelf Drilling – Shelf Drilling Barsk – SUT-tilsyn – vedlikeholdsstyring

Publisert: 4. juni 2024

Avvik

Seadrill – West Phoenix – drift og vedlikehold i boreområdene

Publisert: 23. januar 2024

Avvik

Pålegg til COSL Drilling – COSLPromoter – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 5. desember 2023

Avvik

Odfjell Drilling – Deepsea Stavanger– vedlikeholdsstyring

Publisert: 12. oktober 2023

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – styring av arbeidsmiljø og drift i boreområdene

Publisert: 20. april 2023

Avvik

Pålegg til Equinor – Statfjord B – gransking av gasslekkasje

Publisert: 23. februar 2023

Avvik

Equinor – Johan Castberg – elektriske anlegg og barrierefunksjoner

Publisert: 7. desember 2022

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Equinor – Oseberg Sør – løfteoperasjoner, materialhåndtering og sikker bruk av løfteutstyr

Publisert: 28. november 2022

Avvik

Equinor – Kvitebjørn – materialhåndtering

Publisert: 21. oktober 2022

Avvik

Pålegg til Equinor - Johan Sverdrup – logistikk

Publisert: 31. august 2022

Avvik

Pålegg til Saipem – Scarabeo 8 – barriere- og vedlikeholdsstyring innenfor elektriske anlegg instrumenterte sikkerhetssystemer og borerelaterte systemer

Publisert: 15. august 2022

Avvik

Repsol – Yme – vedlikeholdsstyring

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – Sleipner A – gransking av hendelse med kortslutning av transformator og havari av brannpumpe

Publisert: 27. juni 2022

Avvik

Seadrill – West Linus – storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. juni 2022

Avvik

Transocean – vedlikehold

Publisert: 18. mars 2022

Avvik

Wintershall Dea/Odfjell Drilling – Vega/Deepsea Aberdeen - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner

Publisert: 25. februar 2022

Avvik

Equinor – Visund – teknisk sikkerhet og risikostyring

Publisert: 20. januar 2022

Avvik

Aker BP – Skarv FPSO - styring av materialhåndtering, kran og løft, vedlikehold og arbeid i høyden

Publisert: 8. desember 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

SUT-tilsyn – Odfjell Drilling AS – Deepsea Aberdeen – boreanlegg og vedlikehold

Publisert: 9. februar 2021

Avvik

Equinor – Martin Linge – kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemer

Publisert: 11. januar 2021

Avvik

Aker BP – Ula – storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold

Publisert: 7. desember 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Seadrill – West Bollsta – boring og brønn

Publisert: 11. august 2020

Avvik

Equinor – Heimdal – gransking av arbeidsulykke

Publisert: 28. mai 2020

Avvik

Equinor – Statfjord A – gransking av oljelekkasje etter overtrykking av lagercelle

Publisert: 25. mai 2020

Avvik

Equinor - Aasta Hansteen - gransking av gasslekkasje

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Equinor - Troll A - styring av storulykkerisiko og barrierer

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi

Publisert: 16. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - logistikk

Publisert: 7. februar 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Rowan Norway - styring av boring og konstruksjonssikkerhet

Publisert: 22. november 2019

Avvik

Okea – Draugen – pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Invincible - Gransking av hendelse på boredekk

Publisert: 14. mars 2019

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

KCA Deutag/Equinor - Askeladden - Logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 29. november 2018

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Elektriske anlegg, teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring, logistikk og beredskap

Publisert: 9. november 2018

Avvik

Equinor og Transocean - Songa Equinox - Trykkbalanserte boreoperasjoner

Publisert: 1. oktober 2018

Avvik

Equinor - Gullfaks A - Barrierer og drift

Publisert: 6. juli 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Repsol - Gyda - Sikker senfase og forberedelser til fjerning

Publisert: 19. februar 2018

Avvik

Engie - Gjøa - Gransking av kondensatlekkasje

Publisert: 9. januar 2018

Avvik

Pålegg til Eni - Goliat FPSO - Elektrisk anlegg

Publisert: 6. november 2017

Avvik

Lundin - Edvard Grieg - Elektrisk anlegg

Publisert: 17. juli 2017

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Barrierestyring

Publisert: 31. januar 2017

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner

Publisert: 16. oktober 2016

Avvik

Pålegg til BP - Ula - Materialhåndtering & Kran og løft

Publisert: 8. juni 2016

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Logistikk, vedlikehold, brønn og boring og gjennomføring av SPS

Publisert: 20. november 2015

Avvik

Prosafe - Safe Scandinavia - Teknisk sikkerhet, vedlikeholdsstyring og beredskap

Publisert: 3. november 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik

Statoil - Sleipner - Beredskap, materialhåndtering og vedlikehold av løfteutstyr

Publisert: 15. september 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Kran og løfteoperasjoner, boring, styring av vedlikehold og arbeidsmiljø

Publisert: 12. august 2015

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

BP Norge - Ula - Vedlikehold, prosessikkerhet og arbeidsmiljø

Publisert: 20. januar 2015

Avvik

Odfjell og Lundin - Island Innovator - brønnkontroll

Publisert: 4. juli 2014

Avvik