Mål

Målet med tilsynet var å vurdere Equinors styring av tekniske, operasjonelle og administrative forhold vedrørende materialhåndtering på Johan Sverdrup feltet og måle dette mot selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Mangelfull vurdering av tekniske og operasjonelle forhold som viste det samlede risikobilde for operasjon av offshorekranene
  • Mangelfull utforming for materialhåndtering i bore- og brønnområdet på DP Plattformen
  • Mangelfull styring og mangelfull utøvelse av roller og ansvar innen logistikk

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor om å ta initiativ til et møte innen seks uker, for å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.