Tilsynet ble gjennomført 29. – 30. mai 2024 og inngår som en del av vår behandling av COSLs søknad om samsvarsuttalelse (SUT) for COSLProspector.

Mål 

Målet med oppgaven er å se til at selskapet etterlever krav i regelverket relatert til styring av bore- og intervensjonsaktiviteter i forbindelse med SUT-søknad for COSL Prospector.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • manglende fysisk merking
  • manglende tidsfrister for vedlikehold

Hva skjer nå?

Vi har bedt COSL innen 5. juli 2024 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.