Tilsynet ble gjennomført i perioden 8. september til 22. oktober 2020.

Mål

Målet med tilsynet er å vurdere hvordan Aker BP sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav til styring av storulykkerisiko, barrierer og vedlikehold på Ula.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Avviksbehandling
  • Klassifisering
  • Risikoreduksjon
  • Merking av utstyr
  • Lukkemekanisme for branndører

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Bemanning
  • Passiv brannbeskyttelse på væskeutløp fra separatorer
  • Vedlikehold

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 21. desember 2020.