Tilsynet ble gjennomført fra 12. til 16. september 2022.

Bakgrunn

Tilsynsaktiviteten inngikk som en del av våre planlagte aktiviteter for 2022 for forebygging av akutte personskader relatert til kran- og løfteoperasjoner, fallende gjenstander og vedlikehold av utstyr. Tilsynet omfattet også boreentreprenøren KCA Deutag, samt utstyr som disse opererte om bord på Kvitebjørn.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med styring og ledelse av aktiviteter i forbindelse med materialhåndtering om bord, og i boreområdet. Tilsynet fulgte opp håndtering og vedlikehold av løfteutstyr, og inkluderte verifisering av om planlegging og utførelse av operasjoner innen logistikk var i henhold til krav.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik. Dette gjaldt:

  • Nødkjøringsystem på offshorekraner med personelløft
  • Manipulatorarm på boredekk
  • Krav til kompetanse for teknisk ansvarlig for løfteutstyr

I tillegg observerte vi to forhold vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette omfattet:

  • Vedlikehold av løfteutstyr – kontroll av ståltau
  • Anskaffelse av Hydrobull verkstedkran

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 9. november 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.