Tilsynet ble gjennomført i november 2021.

Mål

Tilsynet var rettet mot Equinors styring og oppfølging av Visund på områdene:

 • helhetlig risikostyring
 • robust drift
 • vedlikeholdsstyring
 • barrierestyring (tekniske, operasjonelle og organisatoriske elementer)

Resultat

Tilsynet identifiserte brudd på regelverket innenfor følgende områder:

 • Planlegging og prioritering
 • Risikoreduksjon
 • Avviksbehandling
 • Vedlikehold
 • Tennkildekontroll
 • Passiv brannbeskyttelse

I tillegg observerte vi ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

 • Motstand mot laster

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 14. februar 2022 redegjøre for oss hvordan avvikene bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.