Tilsynet ble gjennomført i perioden 18. til 24. februar 2021. 

Bakgrunn

Bakgrunnen er vår behandling av plan for utbygging og drift (PUD), og samtykke til bruk av Snorre Expansion Project (SEP).

Mål

Målet med tilsynet var å se at Equinor sin styring av forberedelsene til oppstart av SEP er i henhold til selskapets og myndighetenes krav slik at sannsynligheten for feil reduseres.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til mangler ved barrierer for subsea lekkasjedeteksjonssystemet.

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Oversikt over svekkelser i passiv brannbeskyttelse
  • Avviksbehandling

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Selskapet er også bedt om å gi sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 15. mai 2021.