Hendelsen skjedde i brønnintervensjonstårnet på Heidrun-innretningen, i forbindelse med nedrigging etter en kveilerørsoperasjon. Det foregikk en løfteoperasjon av en strekkstagkompensator påmontert en lengde stigerør. Under denne operasjonen dunket strekkstagkompensatoren inn i en åpen dekksluke og slo løs en dekksrist.

Dekksristen falt åtte meter ned og sneiet en person som jobbet i området under. Personen fikk smerter og hevelse i skulder.

Ved ubetydelig endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en fatalt utfall eller alvorlig personskade og større materielle skader. Dekksristen kunne falt videre ned på underliggende dekk hvor det befant seg personell og hydrokarbonførende systemer.

Ptils gransking av hendelsen har identifisert en rekke brudd på barrierer. Vårt inntrykk er at flere barrierer har sviktet samtidig, og flere av disse er av grunnleggende karakter som risikovurdering, planlegging og kompetanse. Det er identifisert designmessige svakheter med dekksluke, men de fleste barrierebruddene kan likevel knyttes til organisatoriske og operasjonelle elementer.

Granskingen har identifisert avvik knyttet til teknisk integritet, oppfølging, identifisering av risiko, roller og ansvar og styrende dokumentasjon.

Ptil har bedt opertørselskapet Statoil om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Heidrunfeltet

Heidrun-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet. Vanndybden er om lag 350 meter. Feltet er bygget ut med en flytende strekkstagplattform i betong, installert over en bunnramme med 56 brønnslisser. Heidrunfeltet har vært i produksjon siden 1995. Operatør for feltet er Statoil.