Mål

Tilsynet var en del av vår oppfølging av utbyggingsprosjektet på Martin Lingefeltet. Målet med tilsynet var å vurdere om krav til materialhåndtering, kran og løft på Martin Linge B blir ivaretatt i ombyggingen og klargjøringen for drift av innretningen.

Resultat

Tilsynsaktiviteten identifiserte avvik på områdene prosedyrer for kran og løfteoperasjoner, ferdigstillelse av kraner og opplæring.

Equinor har fått frist til 3. september 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert.

Om Martin Linge B

MT Hanne Knutsen er konvertert til en flytende lagerinnretning (FSO) og har fått navnet Martin Linge B. Equinor leier Martin Linge B av Knutsen NYK Offshore Tankers AS (KNOT), som også drifter innretningen.