Tilsynet ble gjennomført i perioden 2. til 5. april 2024.

Mål

Målet med aktiviteten var å følge opp selskapets styring og ledelse av aktiviteter i forbindelse med materialhåndtering og arbeid i høyden om bord på Ekofisk 2/4 K og B. Tilsynet inkluderte verifisering av om planlegging og utførelse av operasjoner innen logistikk var i henhold til krav, samt følge opp håndtering og vedlikehold av løfteutstyr og utstyr for arbeid i høyden.

Resultat

Vi identifiserte to avvik fra regelverket. Disse gjaldt:

  • Sakkyndig kontroll
  • Oppdatering av styrende dokumentasjon for kran og løft, og arbeid i høyden

Videre identifiserte vi tre forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Førbrukskontroll av offshorekran
  • Vedlikeholdsprogram for offshorekran
  • Vedlikehold av stiger

Hva skjer nå?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 24. mai 2024 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble observert.