Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at ExxonMobile sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Oppdatering av dokumentasjon
  • Merking av batteribanker

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Vedlikehold
  • Kabling i kabinett