Hopp til hovedinnhold

§ 16 Installering og ferdigstilling

Under installering av innretninger og deler av disse skal det sikres at lastene som de utsettes for, ikke overskrider lastene som nevnt i innretningsforskriften § 11.
Ved ferdigstilling av innretninger skal det sikres at de oppfyller kravene i innretningsforskriften, jf. også rammeforskriften § 23 og styringsforskriften § 5. Den tekniske tilstanden til anlegg, systemer og utstyr skal opprettholdes til anleggene, systemene og utstyret tas i bruk.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

For å oppfylle kravet til installering som nevnt i første ledd, bør
  1. standarden DNV-ST-F101seksjon 10.1 til og med 10.9 brukes for rørledningssystemer av stål,
  2. retningslinjen API RP 17B kapittel 9 brukes for fleksible rørledningssystemer.
  3. Ferdigstillingen som nevnt i andre ledd, innebærer blant annet at sikkerhetssystemer funksjonstestes og verifiseres. For å oppfylle kravet bør standarden NORSOK Z-007 brukes, med følgende tillegg:
  4. standarden DNV-ST-F101 seksjon 10.10 til og med 10.13 bør brukes for rørledningssystemer av stål,
  5. retningslinjen API RP 17B kapittel 9.5.3 bør brukes for fleksible rørledningssystemer,
  6. standarden NORSOK R-003N vedlegg H bør brukes for løfteutstyr,
  7. standarden NORSOK D-001 kapittel 5.5 og 6.45 bør brukes for boreinnretninger,
  8. resultatet av funksjonstester sammenholdes med ytelseskrav og relevante beregninger,
  9. Offshore Norge retningslinje nr. 070 brukes der elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer brukes i oppbyggingen av funksjonene.
For å oppfylle kravet til teknisk tilstand som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK Z-006 brukes for preservering.

AKOFS – AKOF Seafarer – oppdatering av SUT - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 23. juni 2022

Avvik

Repsol/Maersk Drilling – Yme – elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. august 2021

Avvik

SUT-tilsyn - Noble Drilling - Noble Lloyd Noble – elektriske anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 21. juni 2021

Avvik

Vår Energi – Goliat – driftstilsyn elektriske anlegg

Publisert: 26. januar 2021

Avvik

Dolphin – Borgland Dolphin – vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi

Publisert: 16. mars 2020

Avvik

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Equinor – Njord A – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 25. oktober 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - integritet på lysarmatur

Publisert: 24. oktober 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Equinor - Troll C - Teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge B - Materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 6. august 2018

Avvik

Statoil - Johan Sverdrup - Barrierestyring

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Total - Martin Linge - Teknisk sikkerhet - Elektriske anlegg - Styring av vedlikehold

Publisert: 15. mai 2017

Avvik

Teekay Petrojarl Production - Petrojarl Knarr - Gransking av brann

Publisert: 16. november 2015

Avvik

Eni Norge - Goliat - Elektriske anlegg

Publisert: 2. november 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik