Hopp til hovedinnhold

§ 11 Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier

Før det treffes beslutninger skal den ansvarlige sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst.
Beslutningskriteriene skal være basert på de fastsatte målene, strategiene og kravene for helse, miljø og sikkerhet og foreligge i forkant av beslutninger.
Det skal sikres nødvendig samordning av beslutninger på ulike nivå og ulike områder slik at det ikke oppstår utilsiktede effekter.
Forutsetninger som legges til grunn for en beslutning, skal uttrykkes slik at de kan følges opp.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med allsidig og tilstrekkelig belyst som nevnt i første ledd, menes blant annet at rapporter, data og analyser som inngår i beslutningsgrunnlaget, har den nødvendige kvaliteten, at ulike alternativer og konsekvenser av disse er utredet, og at relevante fagfolk og brukergrupper har vært involvert.

Equinor – Gullfaks C – gransking av brudd i kveilerør

Publisert: 19. oktober 2023

Avvik

Odfjell – Linus – gransking av hendelse med personskade ved arbeid på dragchain

Publisert: 20. februar 2023

Avvik

Equinor – Heidrun – fullintegrerte borekontrakter, implementering av IO3

Publisert: 3. januar 2023

Avvik

Seadrill – West Elara – vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. desember 2022

Avvik

Pålegg til Equinor – FLX – styring av vedlikehold

Publisert: 19. oktober 2022

Avvik

Equinor – arbeidsmiljørisiko

Publisert: 16. september 2022

Avvik

Equinor – Åsgard A – barrierestyring

Publisert: 13. september 2022

Avvik

Repsol – Yme - planlegging og gjennomføring av boring- og brønnaktiviteter

Publisert: 1. august 2022

Avvik

Equinor – Troll A – kommunikasjonssystemer

Publisert: 27. april 2022

Avvik

Aker BP - planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner på HOD B

Publisert: 25. januar 2022

Avvik

Esso - Slagentangen - planar, løysingar og arbeidsmiljørisiko i avviklings- og fjerningsfasane

Publisert: 25. oktober 2021

Avvik

Transocean Services – styring av organisatoriske endringer

Publisert: 16. august 2021

Avvik

Neptune/Odfjell – Gjøa/Deepsea Yantai – gransking av brønnhendelse

Publisert: 5. juli 2021

Avvik

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Pålegg til Valaris - Rowan Stavanger - gransking av hendelse med utblåsningsventil

Publisert: 18. mars 2021

Avvik

Pålegg til Gassco og Equinor – Kårstø – gransking av elektrohendelse med personskade

Publisert: 11. mars 2021

Avvik

Equinor - Veslefrikk - barrierer og styring av vedlikehold

Publisert: 8. februar 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Neptune Energy – Gjøa- oppfølging av pågående prosjekter

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Repsol – Gyda – kran og løft, stillas og arbeidsmiljø

Publisert: 21. juli 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Equinor – Snøhvit – Askeladd Vest utbygging

Publisert: 4. juni 2020

Avvik

Equinor – Norne – arbeidsmiljø

Publisert: 20. april 2020

Avvik

Aker BP - Ula - beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. januar 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Equinor - Sleipner A - styring av arbeidsmiljø

Publisert: 11. juni 2019

Avvik

Vår Energi – storulykkerisiko og barrierer – Balder

Publisert: 3. juni 2019

Avvik

Pålegg til Aker BP - Ula D og P - logistikk og styring av helserisiko

Publisert: 23. mai 2019

Avvik

Seadrill – West Hercules – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 8. mai 2019

Avvik

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Avvik

Maersk Drilling - Maersk Invincible - Gransking av hendelse på boredekk

Publisert: 14. mars 2019

Avvik

Equinor - Njord A - materialhåndtering - løfteutstyr - arbeidsmiljø

Publisert: 12. mars 2019

Avvik

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

ENI og Transocean - Songa Enabler - Bore- og brønnoperasjoner og beredskap

Publisert: 24. august 2018

Avvik

Seadrill - West Elara - Beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 20. juli 2018

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Avvik

Point Resources - Jotun A - Styring av risiko, vedlikehold og barrierer i drift

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Avvik

Pålegg til North Atlantic - West Phoenix - Beredskap, logistikk og vedlikehold

Publisert: 26. februar 2018

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Permanent plugging av brønner

Publisert: 13. februar 2018

Avvik

Engie - Gjøa - Gransking av kondensatlekkasje

Publisert: 9. januar 2018

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Plugging og forlating av brønner

Publisert: 2. november 2017

Avvik

Statoil og COOR - Statfjord B - Styring av beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 13. september 2017

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Eni - Goliat - Instrumenterte sikkerhetssystemer

Publisert: 3. juli 2017

Avvik

Statoil - Utvikling og Produksjon Norge - Oppfølging av endringer

Publisert: 28. juni 2017

Avvik

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

Avvik

Songa Offshore - Songa Dee - Elektriske anlegg - Ansvarshavendes rolle ansvar og oppgaver

Publisert: 4. januar 2016

Avvik

Statoil - Statfjord C - Styring av arbeidsmiljø

Publisert: 29. desember 2015

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik

Statoil og Maersk Drilling Norge AS - Maersk Gallant - Boreoperasjoner

Publisert: 19. juni 2015

Avvik

Mærsk Drilling Norge og Total E&P Norge - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. mai 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Arbeidsmiljøforhold

Publisert: 5. mai 2015

Avvik

Statoil - Oseberg C - Barrierestyring

Publisert: 3. mars 2015

Avvik

Leiv Eiriksson - Risikoutsatte grupper og beredskap

Publisert: 19. januar 2015

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Statoil - Heimdal - Oppfølging av storulykke- og arbeidsmiljørisiko

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

GDF SUEZ - Gjøa - Barrierestyring, prosesssikkerhet, teknisk sikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 18. juli 2014

Avvik

Diamond Offshore Netherlands B.V. – Ocean Vanguard

Publisert: 3. juli 2014

Avvik

Statoil - Heimdal Main Platform (HMP) - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. juni 2014

Avvik