Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at regelverksbestemmelser etterleves, med spesiell vekt på de deler av selskapets styringssystem som omfattet ansvarshavende for elektriske anleggs rolle, ansvar og oppgaver under prosjektering, drift, modifikasjoner og vedlikehold av elektriske anlegg. Test og vedlikehold av barrierer slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens levetid var en viktig del av verifikasjonene om bord.Songa Dee er en halvt nedsenkbar boreinnretning bygget i 1984. Innretningen drives av Songa Offshore (Songa). Innretningen fikk samsvarsuttalelse (SUT) i 2009.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Ansvarshavende for elektriske anlegg
 • Nødbelysning
 • Elektrisk anlegg – tekniske forhold
 • Gjennomføring av modifikasjoner
 • Frostbeskyttelse av brannledninger

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Vedlikeholdsstyring
 • Nødavstengningssystem
 • Bruk av CO2 brannbekjempelsessystemer
 • Brannbekjempelse i søylene
 • Ytelsesstandarder
 • Midlertidig utstyr
 • Bruk av anerkjente normer