Tilsynet ble gjennomført 6. mai 2020.

Bakgrunn

Snøhvitfeltet ligger i den sørlige delen av Barentshavet, og består av de tre forekomstene Snøhvit, Albatross og Askeladd. Snøhvit og Albatross ble satt i produksjon i 2007, mens utbygging av Askeladd pågår nå.

Mål

Målet med oppgaven var å føre tilsyn med at grunnlaget for valg av løsninger i prosjektfasen for Askeladd Vest og sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet er allsidig og tilstrekkelig belyst.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Styrende dokumentasjon
  • Ytelseskrav på barrierer i forkant av viktig beslutning

Det ble også identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Interne HMS krav
  • Lekkasjedeteksjon

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfristen er satt til 20. juni 2020.