Tilsynet ble gjennomført 8. til 12. april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var, å følge opp at Equinor sin styring av prosjektet er i samsvar med myndighetskrav innen fagområdene logistikk og arbeidsmiljø. Vi fulgte også opp hvordan driftsorganisasjonen ble involvert i prosjektarbeidet.

Resultat

Vi identifiserte to avvik under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Beslutningsgrunnlag og involvering av fagpersonell innen arbeidsmiljø
  • Særlige tiltak ved arbeid med kreftfremkallende stoffer

Videre identifiserte vi to forbedringspunkter. Disse gjaldt:

  • Styringssystem
  • Materialhåndtering og arbeidsmiljø

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor innen 20. juni redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.