Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Statoil og Maersk Drilling sin planlegging, erfaringsoverføring og gjennomføring av leteboring i høyt trykk, høy temperatur av letebrønnene Romeo og Julius.

Resultat

Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Arbeidsmiljøutvalg
  • Arbeidsmiljøtiltak

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Anlegg, systemer og utstyr
  • Kompetanse
  • Barrierer

Statoil og Maersk Drilling har fått frist til 01.08.2015 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.