I dagene 9. til 11. mai 2017 førte vi tilsyn med hvordan Eni Norges sikrer etterlevelse av myndighetskrav innen barrierestyring ved modifikasjoner på instrumenterte sikkerhetssystem.

Mål

Dette tilsynet var en delaktivitet i en tilsynsserie rettet mot Enis styring av risiko og forebygging av uønskede hendelser og ulykker på Goliat FPSO. Tilsynsserien pågår gjennom hele 2017.

Det er planlagt stor aktivitet knyttet til modifikasjoner på Goliat. Modifikasjonene omfatter også instrumenterte sikkerhetssystemer.

Tilsynet ble gjennomført i form av møter, presentasjoner og intervjuer med fagansvarlige hos driftsorganisasjonen for Goliat i Hammerfest og intervjuer med teknisk ansvarlig ved Enis hovedkontor i Stavanger.

Resultat

Tilsynet påviste ett avvik fra regelverkskrav. Dette gjaldt mangler med planlegging arbeidsprosesser. I tillegg ble det påvist et forbedringspunkt med hensyn til gassdeteksjon.

Vi har bedt Eni innen 31. august redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt en vurdering av det forbedringspunktet som ble påvist.

Goliat

Goliatfeltet ligg i Barentshavet, 50 kilometer søraust for Snøhvit. Havdjupna i området er 360-420 meter. Goliat blei påvist i 2000, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 2009. Feltet er bygt ut med ei sylindrisk flytande produksjons- og lagerinnretning (FPSO), inkludert åtte botnrammer med totalt 32 brønnslisser kopla til innretninga. Produksjonen starta i 2016.

Kjelde: norskpetroleum.no