Tilsynet ble gjennomført 11.-12. mars 2024.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynet er fabrikasjonshistorikken til Johan Castberg knyttet til sveisefeil og feil på marine systemer. Havtil og Equinor har hatt ulik oppfatning av hvorvidt det vil være mulig å bringe Johan Castberg opp til samme kvalitetsnivå som tilsvarende innretninger, ved hjelp av inspeksjon og reparasjon i fabrikasjon.

Mål

Målet med tilsynet var å få innsikt i hvordan Equinor tar hensyn til fabrikasjonshistorikken til Johan Castberg i sitt program for tilstandskontroll for konstruksjoner og marine systemer, og på hvilket grunnlag Equinor kan hevde at det er mulig å bringe Johan Castberg opp til samme kvalitetsnivå som tilsvarende innretninger, ved hjelp av inspeksjon og reparasjon i fabrikasjon.

I tillegg ønsker vi med tilsynet å få innsikt i hvilke vurderinger som gjøres knyttet til førsteårsinspeksjonen av innretningen.

Resultat

Utfordringer knyttet til sveisekvalitet på Johan Castberg ble rapportert til Ptil i lisensmøte (MC) den 25.6.2020. Vi har fulgt dette opp i gransking, tilsyn og møter. Havtil og Equinor har hatt ulik oppfatning av hvorvidt det vil være mulig å bringe Johan Castberg opp til samme kvalitetsnivå som tilsvarende innretninger, ved hjelp av inspeksjon og reparasjon i fabrikasjon, jf. avvik om «Mangelfull fabrikasjonskvalitet» fra kapittel 5.1.2 i rapport etter tilsyn av 23.2.21 og 25.2-26.2.2021, vår journalpost 2020/1837.

Equinor har utarbeidet en rapport med formål om å kvantifisere kvalitetsforskjell mellom Johan Castberg og tilsvarende innretninger. Denne rapporten var tema for tilsynet, og det ble påvist ett avvik knyttet til mangelfullt beslutningsgrunnlag.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 24. juni 2024 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.