Tilsynsaktiviteten er en del av Ptils samlede oppfølging av Statoil Utvikling og produksjon Norge (UPN) sin styring av vedlikehold som ble påbegynt i 2010.

I vår oppfølging har vi rettet spesiell oppmerksomhet på ledelsens rolle, ansvar og involvering i vedlikeholdsstyring.

Mål

Målet med aktiviteten var å vurdere styringen av vedlikeholdet på Heimdal HMP sett i forhold til selskapets egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Det ble identifisert et avvik knyttet til gjennomføringen av planlagt vedlikehold.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Planer og kapasitet for gjennomføring av vedlikehold
  • Selskapets håndtering av avvik
  • Merking av utstyr
  • Dokumentasjon