Oseberg C ble installert i den nordlige delen av Osebergfeltet i 1990 og startet produksjonen i desember 1991. Designlevetiden for Oseberg C er 25 år. Statoil har søkt om samtykke til forlenget drift av Oseberg C til 1. mars 2031.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp Statoils kartlegging av arbeidsmiljøutfordringer og gjennomføring av tiltak innen arbeidsmiljø i forbindelse med søknad om forlenget levetid.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Beslutningsunderlag for tiltak på arbeidsmiljøområdet
  • Register over kjemikalieeksponerte arbeidstakere

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bruken av norsk språk.