Aker BP fikk varsel om pålegg 8.12.2021.  

Pålegg ble gitt 16.12.2021.

Se også: Pålegg til Aker BP – Hod B – planlegging og gjennomføring av boreoperasjoner

Tilsynet ble gjennomført 25. – 26. november 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Aker BP sin planleggingsprosess opp mot gjennomføringsevne offshore, relatert til valgte brønndesign og bruk av formasjonsleire som brønnbarriereelement.

Resultat

Det ble identifisert seks avvik knyttet til:

  • Manglende testede uavhengige brønnbarrierer under boring
  • Manglende etterlevelse av interne krav til kvalifikasjon av formasjonsleire (creeping shale) som brønnbarriere element
  • Manglende kvalifikasjon av korte intervaller av formasjonsleiren
  • Manglende oppfølging av beslutningsunderlag og beslutningskriterier for operasjonelle endringer
  • Manglende melding ved potensielle fare- og ulykkessituasjoner
  • Manglende oppfølging under overvåkning av brønnprognosene under boring

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mangelfull mulighet for oppfølging av brønnbarrierer under produksjonsfasen
  • Mangelfullt beslutningsunderlag og beslutningskriterier for valg av BOP
  • Mangelfull oppfølging av trening og øvelser innen brønnkontroll

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP redegjøre for oss hvordan avvikene blir håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Svarfrist er satt til 25. februar 2022.