Tilsynet ble gjennomført fra 17. mars til 29. april 2021. 

Mål 

Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Wintershall Dea sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til styring av storulykkerisiko og barrierer på Brage. 

Vi ønsker å vurdere hvordan selskapet har oversikt og kontroll på forhold som kan: 

  • påvirke risiko for en storulykke, og/eller
  • bidra til at en hendelse utvikler seg og eskalerer til en storulykke

 Resultat 

Det ble identifisert avvik innenfor følgende systemer og områder: 

  • Avviksbehandling
  • Klassifisering av utstyr
  • Prosessikringav vanninjeksjonssystemet 

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til følgende systemer og områder: 

  • Grunnlag for evaluering av vedlikeholdseffektivitet
  • System for håndtering av sikkerhetskritisk informasjon fra studier
  • Innretningsspesifikk kompetanse, trening og øvelse

 Oppfølging av avvik 

II tilsynet undersøkte vi også hvordan Wintershall Dea har håndtert enkelte tidligere påviste avvik. 

Følgende avvik fant vi at ikke var håndtert i tråd med selskapets tilbakemelding av 13.12.2017: 

 Hva skjer nå? 

Vi har bedt Wintershall Dea redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om deres vurdering av de forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 15. august 2021.