Mål

Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere hvordan Teekay sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav innen vedlikehold av konstruksjon og marine barrierer på Knarr.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Måling av linestrekk i forankringssystemet
  • Klassifisering av innretningenes systemer og utstyr

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Barrierer
  • Verifikasjon av værdata
  • Forutsetninger for 5 års klassing
  • Gap mot forskrifter
  • Manglende kriterier for varsling av klasse (DNVGL)
  • Manglende beskyttelse av komponenter i «laydown» område

Hva skjer videre?

Teekay Petrojarl har fått frist til 15. november 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.