Tilsynet ble gjennomført i perioden 3. til 5. november 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å gå gjennom Equinor sin oppfølging av drift og vedlikehold for konstruksjon, maritime systemer og stigerør for å se til at selskapet har en helhetlig tilnærming til sikker drift og opererer i henhold til egne krav og myndighetskrav.

Resultat

Tilsynet identifiserte to brudd på regelverket, samt tre forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt.

Avvikene omfattet:

  • Forutsetning for bruk av innretning
  • Vedlikeholdsstyring

Forbedringspunktene omfattet:

  • Rutiner, prosedyrer og trening
  • Oppfølging av teknisk tilstand
  • Systematisk oppfølging av utstyr og deler av innretning

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av de observasjonene vi har kategorisert som forbedringspunkter. Svarfristen er satt til 15. februar 2021.