Tilsynet ble gjennomført 20. og 21. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere om planlegging og oppfølging av fjerningen er i tråd med krav i HMS-regelverket.

Resultat

Tilsynet identifiserte ett avvik. Dette gjaldt:

  • Reduksjon av risiko

Videre observert vi fire forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Sikkerhet i bærende konstruksjonselement
  • Oppfølging av kompetanse hos underleverandør
  • Oppfølging av støy
  • Bruk av åndedrettsvern

Hva skjer nå?

Vi har bedt Repsol innen 1. juli 2022 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Gyda

Gydafeltet ligg i den sørlege delen av norsk sektor i Nordsjøen, mellom Ula og Ekofisk. Havdjupna er 66 meter. Gyda blei påvist i 1980, og plan for utbygging og drift (PUD) blei godkjent i 1987. Feltet er bygt ut med ei kombinert bore-, bustad- og prosessinnretning med stålunderstell. Produksjonen starta i 1990 og vart avslutta i 2020. Innretninga vart fjerna i 2022.

Kjelde: norskpetroleum.no