Mål

Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innenfor tilsynsområdet.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Offshorekraner
  • Kommunikasjon

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til:

  • Tekniske forhold
  • Dokumentasjon
  • Kompetanse
  • Forløpere for offshorekranene

ExxonMobil har fått frist til 1. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.